Neki elementi koji vode uspešnom braku

U knjizi »Sedam tajni uspešnoga braka« John Gottman nglašava da tajna srećnoga braka nije toliko u ličnosti bračnih partnera koliko u njihovom međusobnom prilagođavanju, ne toliko u zajedničkim interesima koliko u njihovom postupanju s njima, ne toliko u njihovom ljubaznom međusobnom ophođenju, pozitivnom izražavanju, smešku, poljupcima i izbegavanju međusobnih konflikata koliko u kvalitetu njihovog prijateljstva.

Uspeh ili neuspeh braka ne nalazi se u uspeloj ili neuspeloj kombinaciji njihovih ličnosti, karaktera, nego u njihovom uspelom i neuspelom prilagođavanju. Nije važno da li su bračni partneri slični ili različiti nego šta rade sa svojom sličnošću ili različitosti. Bračni se odnos održava međusobnim svakodnevnim prilagođivanjem a ne kombiniranjem, obostranim radom na uvek novom spajanju a ne međusobnim analiziranjem ličnosti i karaktera. Bračni je odnos živi proces uvek novih i neponovljivih sekvenca a ne ritualizovano ponavljanje uspešnoga ili neuspešnoga bračnog izbora. Brak je reka koja teče a ne bara koja stoji i ne miče se. I najveći uspeh ponavljan uvek na isti način – vodi u neuspjeh.

Srećan se brak ne zasniva na zajedničkim uvek istim interesima bračnih partnera nego u aktivnom spajanju njihovih različitih interesa i međusobnom obogaćivanju, upravo njihovom različitošću.

Ljubazno međusobno ophođenje, pozitivno izražavanje, smešak, poljupci i izbjegavanje međusobnih konflikata nisu nikakva garancija bračne sreće. Jedan psihoterapeurt piše: „U svojoj psihoterapijskoj ordinaciji sretao sam mnogo ljubaznih bračnih partnera uvek sa smeškom na usnama ali s toliko kontroliranoga besa i neprijateljstva, pa mogao bih kazati i mržnje, da su ta ljubaznost i smešak delovati doista grozno i smiješno“. Helmo i Suzana Gastager napisali su odličnu analizu »fasadnog braka i porodice« čija fasada nikako ne odgovara interijeru.

Gottman predlaže kao kriterij srećnoga braka, a time i garanciju njegovog trajanja, iskreno i kvalitetno, održavano i stalno obnavljano prijateljstvo između bračnih partnera. Bračni partneri kao iskreni prijatelji najbolja su garancija trajanja uspešnoga braka.

Sigurno prijateljstvo nije jedino jamstvo, ali svakako je važan element uspešnoga i srećnoga braka.

Ovaj unos je objavljen pod Saveti supružnicima. Zabeležite stalnu vezu.