Zdrave ličnosti grade skladne brakove

Zdrave ličnosti grade skladne brakove

 

Zvuči kao da nekoga volimo kada kažemo: “Činiš me da sam potpun“. Ali pri takvoj izjavi dobro je biti pažljiv! Pogledajte ovaj matematički princip! Jedan plus jedan, čini – dva. Ali, da li je pola plus pola – jedan? Ne! U pitanju je mnogo manje!

Sve dok i muž i žena osećaju da upotpunjuju jedno drugo dok su zajedno, velika je verovatnoća da će uživati dug i srećan brak. Ali, kada ili jedno, ili oboje, počne da se oslanja na drugoga da bi prikrilo svoje nedostatke, brak gubi svoju celovitost. Dvoje ljudi u potrebi, koji uđu u brak, nekada ne ispune svoja očekivanja i ne upotpunjuju jedno drugo, nego čak suprotno – jedno drugo iscrpljuju!

Prema tome, ako ste lošeg raspoloženja, ne očekujte od vašeg bračnog druga da ispuni sve vaše emocionalne potrebe.

Ako ste “neuredni“, vaš bračni drug ne mora da skuplja stvari oko vas. Ako ste navikli da kasnite, nemojte kriviti ni svog bračnog druga ako vas negde ne odveze na vreme.

Vaš bračni drug ne mora da nosi vaš rokovnik sa sobom – samo zato što ste ga vi zaboravni.

Uspešni bračni parovi neprestano rade na ličnoj izgradnji, kako bi u ljubavi pružili jedno drugom što više, a ne pokrivali svog bračnog druga u potrebi, koji odbija da sam sebi pomogne. Biblijski tekst u kojem Pavle ukazuje na Hrista koji je „punina božanstva“ govori o činjenice da bračni drugovi koji sarađuju s Hristom mogu dosegnuti puninu radosti, zadovoljstva i sreće u svom braku!

Jer u njemu živi svaka punina Božanstva telesno.I da budete ispunjeni u njemu koji je glava svakom poglavarstvu i vlasti; (Kološanima 2.9,10)

Ovaj unos je objavljen pod Saveti supružnicima. Zabeležite stalnu vezu.